Edifici privat de nova construcció

Edifici privat de tres alçades amb oficina de farmàcia i ortopèdia a la Planta baixa.